HVAD KAN EN EKSTERN FORRETNINGSUDVIKLER GØRE FOR JER?

Fordele

  • En ekstern forretningsudvikler hjælper jer med med at optimere jeres interne forretningsgange og bidrager med erfaringer, viden, ideer og inspiration fra andre afdelinger, koncerner og brancher.
  • En ekstern forretningsudvikler stiller spørgsmål til selvfølgeligheder og til de arbejdsprocesser I ikke længere selv ser, fordi de er blevet så fast en del af hverdagen, at I ikke længere selv tænker over dem.
  • I får en mere fleksibel løsning hvor I undgår at skulle ansætte en forretningsudvikler, men hvor I har adgang til kompetencerne, fx ifm. løsning af en konkret problemstiling, analyse af konkrete muligheder eller hjælp et antal timer om ugen, som en fast aftale. 
  • Det vil bidrage til at sikre vækst og effektivisering i forretningen og I får en ind, der tør udfordre jeres forretningsmodel, stille spørgsmål og som ser andre muligheder, end dem I selv er opmærksom på.
  • Det vil være en løsning der præcist kan matches jeres behov, og som tager højde for hvor I er og hvilke ressourcer (dvs. tid, kroner, kompetencer) der er til rådighed og hvordan disse bedste udnyttes. 

Baggrund

Med en bachelor (HA fra SDU) i med speciale forretningsudvikling og en kandidat (cand.merc fra CBS) med speciale i organisationsudvikling samt en lang række fag, kurser, uddannelser og certificeringer, specielt inden for projektledelse og persontyper, har jeg en solid baggrund. 

De seneste 10 år har jeg arbejdet med at skabe forandringer, udvikle og forfine forretningsmodeller, optimere arbejdsprocesser, lede og drive udviklingsprojekter og understøtte udviklingen af organisationer. 

Selvom min uddannelsesmæssige baggrund umiddelbart er meget kommerciel, så har jeg en stor interesse i både de tekniske og digitale muligheder og forandringerne, vi vil se på fremtidens arbejdsmarked. 

Omdrejningspunktet frem til nu har været forretningsudviklings- og procesoptimeringsprojekter, og jeg har altid et fokus på vækst- og effektiviseringsmuligheder samt ledelses- og organisationsudvikling. 

HVAD ER FORRETNINGSUDVIKLING?

Forretningsudvikling er den motor, der sikrer et gearskifte mod vækst og udvikling

Har du en håndfuld nye ideer liggende i skuffen, eller vil du gerne optimere din nuværende forretning, så lad os sammen sætte skub i processen og sørge for at I kommer ud af starthullerne.

Forretningsudvikling er de opgaver og processer, der handler om planlægning og støtte af implementering af virksomhedens portefølge af vækstmuligheder. Med andre ord, det der endnu er din virksomheds uforløste potentiale.

Jeg hjælper med at kategorisere, analysere og prioritere idéerne ud fra jeres vision og nuværende forretningsmodel, eller hjælper med at udvikle en ny forretningsmodel og forretningsplan, hvis det ligger uden for jeres eksisterende forretning.

En undersøgelse blandt vækstvirksomheder udarbejdet af Syddansk Universitet i 2017 viser, at der er en positiv sammenhæng mellem graden af planlægning af implementeringen af en vækstmulighed og den efterfølgende indtjening, hvis den person (‘forretningsudvikleren’), der har planlagt implementeringen, også støtter op om implementeringen efterfølgende. Med andre ord, processen skal følges til dørs af en og samme person, hvis man vil sikre størst mulig succes med den nye vækstmulighed.

Både i planlægnings- og implementeringsfasen vil jeg, i rollen som forretningsudvikler, samarbejde og integrere viden og feedback fra organisationen og interessenter, for at sikre, at I som organisation er i stand til at gennemføre planen med succes, og at der bliver taget højde for kritiske aspekter.

INDEN FOR HVILKE OMRÅDER?

Strategi og målnedbrydning

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lean og procesoptimering

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

HR & organisationsudvikling

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Emotionelle Kundetyper

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Ledersparring og -coaching

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

HELT ANDRE TEMAER SOM OGSÅ KAN VÆRE RELEVANTE FOR JER:

GDPR – persondataforordningen

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

ISO 9001 – kvalitetsledelse

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Fremtidens arbejdsmarked

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

FÆLLESMÆNGDEN MELLEM FORRETNINGSUDVIKLING OG PROJEKTLEDELSE

Man kan sige at der er en vis fællesmængde mellem det at være forretningsudvikler og projektleder. For som forretningsudvikler handler om at identificere udfordringer og tænke nye muligheder ind, så handler det som projektleder om at sikre, at man kommer fra A til B med forandringen. 

Jeg synes at det giver rigtig god mening at agere i begge disse felter, og netop fællesmængden ser jeg som det sted hvor jeg er aller stærkest. 

Min baggrund, kvalifikationer og kompetencer

Kontakt