Forretningsudvikling er den motor, der sikrer et gearskifte mod vækst og udvikling

Har du en håndfuld nye ideer liggende i skuffen, eller vil du gerne optimere din nuværende forretning, så lad os sammen sætte skub i processen og sørge for at I kommer ud af starthullerne.

Forretningsudvikling er de opgaver og processer, der handler om planlægning og støtte af implementering af virksomhedens portefølge af vækstmuligheder. Med andre ord, det der endnu er din virksomheds uforløste potentiale.

Jeg hjælper med at kategorisere, analysere og prioritere idéerne ud fra jeres vision og nuværende forretningsmodel, eller hjælper med at udvikle en ny forretningsmodel og forretningsplan, hvis det ligger uden for jeres eksisterende forretning.

En undersøgelse blandt vækstvirksomheder udarbejdet af Syddansk Universitet i 2017 viser, at der er en positiv sammenhæng mellem graden af planlægning af implementeringen af en vækstmulighed og den efterfølgende indtjening, hvis den person (‘forretningsudvikleren’), der har planlagt implementeringen, også støtter op om implementeringen efterfølgende. Med andre ord, processen skal følges til dørs af en og samme person, hvis man vil sikre størst mulig succes med den nye vækstmulighed.

Både i planlægnings- og implementeringsfasen vil jeg, i rollen som forretningsudvikler, samarbejde og integrere viden og feedback fra organisationen og interessenter, for at sikre, at I som organisation er i stand til at gennemføre planen med succes, og at der bliver taget højde for kritiske aspekter.

Kontakt mig og lad os tage en indledende snak til at starte med.