Heidi Nim – kompetencer & kvalifikationer

Projektledelse
Jeg er uddannet projektleder og er certificeret i både PRINCE2 og i agil projektledelse. Herudover har jeg otte års erfaring som projektleder på større og mindre projekter af kommerciel karakter. 

Forretningsudvikling
Jeg er har en HA i virksomhedsudvikling fra Syddansk Universitet og har haft rollen som forretningsudviklingschef i to Falck-ejede virksomheder. 

HR og organisationsudvikling
Min baggrund er en cand.merc. Human Ressource Management fra Copenhagen Business School og jeg har arbejdet direkte og inddirekte med HR gennem mange år. 

Lean og processoptimering
Jeg har arbejdet med Lean og procesoptimering i flere forskellige koncerner. Jeg har særligt arbejdet med Lean i de administrative processer. 

Tidligere arbejdspladser, samarbejdspartnere og kunder: 
Arla, VKR Holding, Statens Serum Institut, Apollo Rejser, Nobia DK, Falck Healthcare, Esbjerg Erhvervsudvikling, Schur Flexibles, RelyOn Nutec. 

Find mig på LinkedIn

HVAD DER DRIVER MIG

  • Jeg brænder for at hjælpe andre med at lykkedes – så de opnår deres mål og KPIer.
  • Jeg er fokuseret på at udnytte ressourcer og undgå spild – fx tid, kroner og kompetencer.
  • Jeg kan lide at kaste mig ud i nye projekter og få ny viden og erfaringer – og bidrage med viden.
  • Jeg er rejselederen der hjælper fra A til B – og sikrer, at vi får alle interessenter med.

TIDLIGERE ROLLER

  • Forretningsudviklingschef hos Falck Lægehuse
  • Forretningsudviklingschef hos VikTeam (lægevikarrekruttering)
  • Head of Project Management Office og direktionsmedlem hos Nobia DK (HTH, Invita & uno form)
  • HR Projektleder hos Nobia DK (HTH, Invita & uno form)
  • Projektleder hos Esbjerg Erhvervsudvikling

HVAD DER SÆRLIGT INTERESSERER MIG

Nudging og adfærdsdesign

….

Psykologiske triggere, “manipulation”, emotioner, system 1 og 2

Hjernen

Evnen til at koncentrere sig, flow
Forstyrrelser
Pauser
Stimuli

Organisationskultur og relationer

Facilitering og procesledelse

Personaleledelse og medarbejderudvikling