Prospectr hjælper virksomheder med at blive klædt på til fremtiden

Prospectr er en enkeltmandsvirksomhed som har til formål at hjælpe virksomheder med at finde guldet i deres forretning, og skabe en større sammenhæng i deres forretningmodel, så de opnår en langt sundere forretning, både økonomisk, organisatorisk og trivselsmæssigt. 

Alle ydelser ligger inden for hovedkategorierne forretningsudvikling og projektledelse og har rødder ud i strategiarbejde, målnedbrydning, LEAN- og procesoptimering, ledersparring/-coaching samt HR- og organisationsudvikling. 

Værdierne er dybt forankrede og de handler først om fremmest om respekt og ordenlighed. Jeg værdsætter gode og værdiskabende samarbejdsrelationer, hvor gensidig tillid og troværdighed er nøgleordene.

Missionen er at minimere spild undervejs.

Spild kan optræde i form af tid, kroner eller medarbejdernes kompetencer, og alle tre elementer har en værdi for forretningen.

Hvad fungerer godt allerede – og hvad kan man med fordel genanvende? Det handler om at få identificeret guldet. Det der allerede fungerer skal vi gøre mere af, fordi det alt andet lige, er en mere motiverende tilgang end den klassiske fejlfinderkultur, hvor vi kun ser fejl og mangler. 

Jeg leder altid efter guldet.
Guldet er symbolet på det der allerede fungerer. 

Nogle gange kan man blive helt blind på at skulle finde guld, og så hjælper det at få andre til at hjælpe. At få et par friske øje på. Med en fælles indsats kan meget lykkes.

Netop derfor har jeg valgt navnet Prospectr til min konsulentvirksomhed. Prospectr er en sammentrækning af ordet prospector, som på engelsk betyder at søge efter guld/guldgraver.

Lad mig hjælpe dig med at finde guldet – og sammen kan vi udvikle din forretningsmodel.