HVAD KAN EN EKSTREN PROJEKTLEDER GØRE FOR JER?

Fordele

 • En ekstern projektleder har alene fokus på at sikre at et projekt kommer i mål, og vil ikke også, som interne medarbejdere, skulle fokusere på daglig drift. 
 • En ekstern projektleder kan aflaste interne projektledere, eller man kan lade dem fortsætte med de projekter, de allerede arbejder på, således at man undgår at skulle parkere igangværende projekter. 

Endnu flere fordele

 • Når I ved, at det kun er i perioder, I har brug for ekstra ressourcer, så får I med en ekstern projektleder en smidig og fleksibel løsning, der præcist matcher jeres behov. 
 • Det er særligt en god løsning, hvis der er aftalt ansættelsesstop internt i virksomheden, fordi I herved undgår at alligevel skulle ud og lave ekstra fastansættelser. 

Fordelene ved netop den projektleder-profil, som jeg repræsenterer:

 • Jeg har en kommerciel baggrund og har en naturlig interesse i og viden om IT og tekniske løsninger, digitalisering og automatisering. 
 • Jeg har altid arbejdet på tværs af afdelinger eller organisationer, hvilket har givet mig en yderst veludviklet forståelse for de enkelte afdelingers interesser, egenskaber og interne arbejdsgange. 
 • Jeg har en bred faglig profil med de rette projektleder-certificeringer og jeg har en dyb forretningsforståelse i flere forskellige brancher.  
 • Jeg er vidensøgende omkring emnerne fremtidens arbejdsmarked, fremtidens kompetencer og nye forretningsmodeller.

Plug’n’Play-løsningen der gør det hele meget lettere for dig og din virksomhed

Her tilbydes du en løsning som gør, at du fortsat rykke fremad med jeres interne projekter. Selvfølgelig er intet ift. projekter sådan let-let. Men mit koncept er skabt for netop at gøre det lettere for dig og din virksomhed at få eksekveret flere projekter, således at I kan realisere de forretningsmæssige gevinster af et projektet langt tidligere, end hvis I skulle ind og frigøre ressourcerne internt i organisationen. Herudover er det en fin metode til at aflaste en måske allerede lettere presset organisation med medarbejdere, der i forvejen har rigeligt af daglige arbejdsopgaver at tage sig af. Løsningen ligger lige til højrebenet.

HVORDAN I KOMMER FRA TILSTAND A TIL TILSTAND B

Jeg har udviklet et koncept som kan tilbyde dig og din virksomhed min hjælp til projektledelse i enten kortere eller længere perioder. Det kan aftales, så det bedst muligt matcher jeres aktulle behov. Der vil være en stor fleksibilitet ift. antallet af timer, uger og måneder.

Baggrunden for dette tilbud er, at jeg selv som leder selv har stået i den situation, at jeg i perioder har manglet ekstra ressourcer til at varetage projekter, uden at der dog har været et tilstærkkeligt stort grundlag for at og rekruttere og fastansætte en ekstra projektleder.

Hvis jeg selv havde kunne hyre en ekstra projektleder ind i perioder, så var det et tilbud jeg ville have benyttet mig af. Derfor er det et koncept som jeg tror, vil have værdi for mange andre virksomheder.

8 års erfaring som projektleder, herunder:

 • Procesoptimerings-projekter
 • Forretningsudviklings-projekter
 • Branding og markedsførings-projekter
 • HR-udviklingsprojekter
 • EU-Socialfonds-projekter
 • Projekt Management Office
 • Interesse i digitaliserings-projekter

DER ER STYR PÅ CERTIFICERINGERNE:

Agil projektledelse  

PRINCE2  

TIDLIGERE PROJEKTER

Jeg har været projektleder på eller deltager i en lange række projekter, som har givet mig indsigt i og viden om en lang række forskellige brancher, og det vil jeg betegne som en mine væsenligste forcer. Det har givet mig et veludviklet røntgensyn, og derfor spotter jeg hurtigt lighederne og sammenhængene, men også afvigelserne, når jeg træder ind i en ny branche, eller når jeg for første gang møder et nyt forretningskoncept.

Eksempler på tidligere projekter

 • Implementering af nye IT-systemer
 • Klargøring til Persondataforordningen/GDPR
 • Implementering af Lean i administrationen
 • Procesoptimering i arbejdsflows og re-organiseringer
 • Udvikling af metode for målnedbrydning på tværs af organisationen
 • Udvikling af Employer Branding-strategi og nye karrieresites
 • Implementering  af Lean i produktionen
 • Tiltrækning og fastholdelse af højtuddannet arbejdskraft
 • Åbning af nye lægehuse
 • Udvikling af nyt rekrutteringsværktøj
 • Branding af Esbjerg som Danmarks EnergiMetropol
 • Udvidelse af et engelsk Arla-mejeri til dobbelt størrelse

 

 

 

HVAD KRÆVER DET AF JER SOM VIRKSOMHED?

Mine forventninger: 

 • Information ud til organisationen omkring min rolle. 
 • Adgang til de nødvendige IT-systemer og en intern email.
 • En god introduktion til forretningen og organisationen.
 • En primær kontaktperson i organisationen.

Qua min baggrund og min forretningsforståelse er jeg hurtig til at sætte mig ind i nye forretningsområder, og jeg vil derfor hurtigt komme på plads i jeres organisation. 

Jeg sørger selv for at stille jer de nødvendige spørgsmål, og søger den viden i organisationen, jeg står og mangler, når jeg mangler den.

Tag mig med ombord så tidligt som muligt for at få det bedste resultat og projektudbytte

Jeg vil gerne være med til at kvalitetssikre projektet helt fra starten, og sørge for, at vi får tænkt de rette elementer ind allerede så tidligt som muligt i forløbet. Det er ingen der siger, at en projektleder skal være på fuld tid i et projekt, og slet ikke fra starten, hvor der er mange dele der skal afklares inden et projekt får et endeligt “Go”.

I nogle tilfælde kan vi endda ende med at finde frem til at business casen ikke holder, eller at projektet skal ændres væsenligt, inden det hele skubbes ud over rampen. 

Radikale forandringer på fremtidens arbejdsmarked

Tendenser viser, at højtkvalificerede talenter og specialister i højrere grad vil projektansættes og lave freelancearbejde i fremtiden. Det betyder, at særligt små- og mellemstore, men også større virksomheder vil få endnu svære ved at tiltrække og fastansætte bl.a. projektledere, og derved få gennemført deres udviklingsprojekter.

Det er i sig selv en god grund til at tænke i alternativ metoder til at source de kompetencer, I skal basere jeres fortsatte udvikling på. 

Kontakt mig for at afklare om der kunne være grundlag for et værdiskabende samarbejde